Turunduseesmärkide sihtimine reisimisel ja külalislahkusel

Tarbijate kaasamine turundussektsiooni rakendamiseni

Turu segmentimine on meetod, mis ühendab sarnaste vajadustega tarbijaid ja tavapäraseid ostujõude segmente. Need segmendid saavad sihtotstarbelise turunduse aluseks, mis on tõhusam ja tõhusam turundusmeetod kui masside reklaamimine.

Turundusegmendi lähenemine on põhimõtteliselt kliendikeskne lähenemisviis, mis sobib toodete ja pakkumistega tarbija huvidele.

Need kohandused on kavandatud paremini vastavuses tarbijate segmentide või rühmade eristavate atribuutide ja käitumisega.

Turu segmenteerimise lähenemisviis viiakse läbi, järgides teatavaid üsna standardseid samme, mis on mõeldud suurema tarbijarühmade korrelatsioonimudelite mõistmiseks. Segmentimine algab, määrates kindlaks mõõdikute tähtnumbrid, mida kasutatakse tarbijate rühmitamise kindlakstegemisel.

Sihtturgude segmenteerimise tunnusjoon on tarbijale mõeldud isikute või profiilide loomine, mida kasutatakse klientide rühmitamiseks või tarbijate rühmitamiseks tõhusamaks turustamiseks.

Tarbija isiku või profiili loomine

Tarbijate isikud on seotud segmenteerimisprotsesside käigus tuvastatud erinevate turusegmentidega. Tarbijate ja turgude alamsegmentide kasutamiseks on vaja tasakaalustavat toimet, kasutades peenepõdrafiltreid, vältides samal ajal liiga palju diskrimineerimist. Kontseptuaalselt aitavad tarbijate isikud ja alamsegmendid ettevõtetel ühitada tarbijate vajadused ja soovid ettevõtte piiratud ressurssidega.

Demograafiline teave sisaldub tüüpiliselt segmentatsiooni mõõdikutes. Kõige levinumad demograafilised andmed hõlmavad selliseid atribuute nagu vanus, sugu, haridustase, leibkonna sissetulek, elukoha piirkond ja nii edasi. Tarbijate üksikasjalikuma teabe saamine tugevdab segmenteerimisprotsessi, parandades üldiselt lõpliku turunduskampaania edukust.

Näited Barcelonasse reisivate paaride kahest tarbijate profiilidest

Valitud saitide põhjendus

Reisijate marsruudi majutuse, vaatamisväärsuste ja sihtkohtade valimisel kaaluti turustuskomplekti komponente. Iga ekskursioonide valiku puhul leiti, et üks või mitu turustamisjärgset turustusaastat on asjakohasemad kui teised turustuskomplekti komponendid.

Pange tähele, et kõiki järgmisi komponente pole hõlpsasti seotud ekskursioonivalikuga: toode, koht ja aeg, hind, reklaam, haridus, protsess, füüsiline keskkond, inimesed.

Hotelli majutuse valikul olid kõige olulisemad atribuudid füüsiline keskkond, hind, toode ja inimesed. Paljud reisijad otsivad suhe hotelliomanikega ja lojaalsus on hotellitööstuses väga hinnatud. Klientidele broneeritud hotell oli üks nende lemmikest Euroopa hotellikettidest: Mandarin Oriental Hotel. Vaatamisväärsused ja sihtkohad valivad tavaliselt reisibürood ja reisijad hindade, edutamise ja hariduse alusel, kusjuures paljud neist valikust on tasuta vaatamiseks väljastpoolt.

Philip Kotleri sõnul

"Turunduskomplekt on kontrollitavate turunduslike muutujate segu, mida ettevõte kasutab eesmärgistatud turul soovitud müügi taseme saavutamiseks."

> Allikad: